Jakie są objawy zaburzeń emocjonalnych

Czym są zaburzenia emocjonalne?

Zaburzenia emocjonalne są często kojarzone z nieadekwatną reakcją na to co się dzieje się w otoczeniu. Dotyczy to głównie tego w jaki sposób myślimy, mówimy oraz jak się zachowujemy. Zaburzenia emocjonalne dotykają zarówno dzieci, jak i młodzież, dorosłych. Mogą być wynikiem oddziaływania wielu różnych czynników- dom rodzinny, relacje, rówieśnicy, lecz także określonymi wydarzeniami-wydarzenia stresujące, traumatyczne. Bywa też tak, że są wynikiem kryzysu rozwojowego ( np. wieku dojrzewania, przejścia z wieku przedszkolnego, na szkolny).

Jakie są objawy zaburzeń emocjonalnych?

Wyrazem zaburzeń emocjonalnych, może być wiele zróżnicowanych zachowań. W zależności od indywidualnego przypadku, mogą ujawniać się takie objawy jak drażliwość, wycofanie, nadmierna ruchliwość lub jej obniżenie. W niektórych przypadkach można zaobserwować agresję i opozycyjność względem zasad i norm, a w niektórych nadmierną uległość i posłuszeństwo.

W zaburzeniach emocjonalnych częstym objawem są także reakcje pochodzące z ciała. Polegają one na wytworzeniu określonej reakcji somatycznej w momencie bezpośredniego wystawienia na bodziec lub jego zapowiedzi np. bóle głowy, mdłości, drżenie rąk, moczenie się.

Do zaburzeń emocjonalnych są zaliczane również zaburzenia lękowe, co zostało omówione w linku poniżej Zaburzenia lękowe

Jak wygląda praca z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi?

Praca z zaburzeniami emocjonalnymi opiera się w głównej mierze na psychoterapii indywidualnej. Do tego dochodzi także psychoedukacja, która zawiera informacje czym jest zaburzenie, czego można się po nim spodziewać oraz jak osoby z najbliższego otoczenia mogą wspierać klienta w jego codzienności. Terapia tych zaburzeń jest ściśle związana z pracą nad myślami, emocjami oraz zachowaniem, więc obejmuje także obszar przekonań i wcześniejszych doświadczeń klienta.

Terapia rodzinna jest zalecana w przypadku, gdy trudność emocjonalna ujawnia się szczególnie w tym środowisku. Wówczas zaangażowanie wszystkich członków rodziny nabiera charakteru terapeutycznego, gdzie poruszane są tematy m.in. wzajemnych potrzeb, poglądu na relacje i zachowania. Te obszary mogą mieć kluczowe znaczenia dla samej obecności zaburzeń emocjonalnych w życiu klienta.

Oferta

Czym się zajmuję

psycholog dzieciecy, psycholog młodzieży

Psycholog dzieci i młodzieży

dobry psycholog-rodzinny

Psycholog rodzinny

konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne

konsultacje online u posychologa

Konsultacje online