Kim jestem i w czym mogę Ci pomóc?

Psycholog Racibórz, gabinet psychologiczny dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
o mnie

Wykształcenie i kwalifikacje

Z wykształcenia jestem psychologiem (Uniwersytet Śląski w Katowicach) z dodatkowymi uprawnieniami pedagogicznymi (AHE w Łodzi). Aktualnie jestem także w procesie certyfikacji na psychoterapeutę systemowego, gdzie szkolę się w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Praca terapeuty systemowego obejmuje głównie terapię skoncentrowaną na relacjach w rodzinie, komunikacji oraz pełnionych rolach w systemie (rodzinie). Stale dążę także do poszerzania swoich kompetencji poprzez uczestnictwo w webinariach, kursach oraz szkoleniach z zakresu psychologii rozwojowej.

Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w Katowickim Instytucie Psychoterapii, Poradni psychologiczno-pedagogicznej, Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Integrum, a także w Samodzielnym Publicznym Szpitalu nr 1 w Zabrzu na oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu.

Obszary problemowe, z którymi pracuję

Ukończyłam szkolenia z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży, w tym z zakresu zaburzeń emocjonalno-społecznych (obniżona samoocena, chwiejność nastroju, nieadekwatne reakcje emocjonalne), zaburzeń lękowych (m.in. OCD, mutyzm wybiórczy, lęk społeczny), zaburzeń zachowania (zachowania opozycyjno-buntownicze) oraz trudności wieku rozwojowego. Powyższe obszary problemowe są stałym elementem mojej pracy na co dzień.

Na co dzień pracuje w NZOZ NeuroMed w Raciborzu jako psycholog, przyjmując głównie dzieci, nastolatki oraz ich rodziców. Dodatkowo, pracuję jako psycholog w szkole podstawowej oraz przedszkolu, od kilku lat wspierając i towarzysząc uczniom oraz ich rodzicom w trudnościach życia codziennego. Praca z tymi osobami daje mi nieocenioną satysfakcję, a proces zmiany i efekty pracy wpływają na samorozwój i stale skłaniają do refleksji.

Czym kieruję się w terapii

W pracy z pacjentami kieruję się empatią, uważnością oraz zrozumieniem. Priorytetem w terapii dziecka/ nastolatka jest dla mnie początkowe nawiązanie relacji, a następnie wspólny i spójny cel oraz motywacja do pracy oparta na współpracy z pacjentem. W miarę możliwości do terapii dziecka staram się angażować i włączać cały system rodzinny.

Uważam, że współpraca to pomocny element terapii, szczególnie u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, gdzie relacje, zachowanie jest poddawane zmianom, dlatego wsparcie terapeuty w tym procesie posłużyć ma zaopiekowaniu całego systemu. W swojej pracy kieruję się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty i psychologa.

Szkolenia, warsztaty, kursy, webinaria, w których brałam udział

- Ukończenie 5 letnich studiów magisterskich z psychologii, ze specjalizacją rozwojową oraz kliniczną na Uniwersytecie Śląskim W Katowicach
- Ukończenie studiów podyplomowych z kierunku przygotowanie pedagogiczne na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi z oddziałem w Wodzisławiu Śląskim
- 2020rok: rozpoczęcie IV letniego całościowego kursu psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie
- “Terapia CBT dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi”-szkolenie
- Szkolenie „Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży”
- “Psychoterapia młodzieży-techniki pracy z nastolatkami”-szkolenie
- Szkolenie online: “Trener kontroli złości”
- “15 kroków w Kids’ Skills”-szkolenie
- „Rozwój seksualny dziecka”-webinarium online
- „Nastolatek na oddziale psychiatrycznym – dlaczego i co dalej?”- webinarium
- “Cyberdziecko okiem socjoterapeuty. Problemy moich pacjentów, których można było
- uniknąć”-webinar online
- Szkolenie- „Mutyzm wybiórczy-diagnoza i terapia”
- Webinar online: “Zabawy wspierające rozwój emocjonalny dziecka”
- Szkolenie-”Kiedy emocje krzyczą- wersja nastolatek”
- Szkolenie-”Pacjent z niską samooceną-skuteczna praca w nurce CBT i RTZ”

Oferta

Czym się zajmuję

psycholog dzieciecy, psycholog młodzieży

Psycholog dzieci i młodzieży

dobry psycholog-rodzinny

Psycholog rodzinny

konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne

konsultacje online u posychologa

Konsultacje online